Fordítás árak

Alapárak (bruttó)1

  Normál napi 1-5 oldal Sürgős
napi 6+ oldal
Angol - magyar fordítás
Magyar - angol fordítás
Német - magyar fordítás
Magyar - német fordítás
Ft / leütés
kb. Ft / oldal2
Ft / leütés
kb. Ft / oldal2
Angol - német fordítás
Német - angol fordítás
Ft / leütés
kb. Ft / oldal2
Ft / leütés
kb. Ft / oldal2

Felárak1

Szaknyelv: marketing, idegenforgalom %
Szaknyelv: kereskedelmi %
Szaknyelv: jogi (bírósági beadványok, ítéletek), műszaki (pl. fogyasztói használati útmutatók,) gazdasági %
Szaknyelv: jogi (pl. közigazgatási eljárás, másodfokú iratok, jogtudomány), speciális műszaki (pl. útmutatók szakembereknek), ipari, pénzügyi, orvosi %
Hivatalos záradék (nyomtatott, lepecsételt dokumentum) Ft + Ft / oldal
Elektronikusan bélyegzett (PDF) dokumentum Ft + Ft / oldal
Hanganyag legépelése (transzkripció) a fordítási ár - %-a

Kedvezmények

Mennyiségi kedvezmény 50 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 ezer leütés felett
(vagyis kb. 25 / 50 / 75 / 100 / 125 / 150 oldal felett)
%   %   %  %  %  %
Kedvezmény diákoknak, álláskeresőknek, fogyatékkal élőknek %

Korrektúrázás, lektorálás

Korrektúrázás (nyelvi ellenőrzés) a fordítási ár %-a
Lektorálás (nyelvi és stiláris ellenőrzés) a fordítási ár %-a

1A fenti árak a fizetendő, bruttó árak. Árajánlatunk a szövegben előforduló ismétlések miatt kedvezőbb is lehet mint a terjedelemmel felszorzott egységár, ezért javasoljuk a fordítandó anyag megküldését. Átadás e-mailben, postán vagy a budapesti irodánkban. A külföldi postázás költségei: AT: DE, CH: UK: US: Ft + Ft / oldal. Fizetés számla (kívánságra díjbekérő) ellenében banki átutalással vagy készpénzben. Nálunk azt fizeti, ami az ajánlatunkban szerepelt (nincs utólagos kalkuláció).

2A nevezett értékek alapjául egy teleírt oldalt ( leütés minden írásjelet beleértve) választottunk. Megrendelésenként legalább 1 átlagos oldal fordítási díját felszámítjuk.

Hivatalos angol fordítás árak1

E-hiteles dokumentum Nyomtatva, záradékolva E-hiteles + 1 nyomtatott, záradékolt példány
Erkölcsi bizonyítvány Ft Ft Ft
Anyakönyvi kivonat: születési, házassági, halotti Ft Ft Ft
Általános iskolai, gimnáziumi éves bizonyítvány Ft Ft Ft
Szakképző iskolák éves bizonyítványa Ft Ft Ft
Gimnáziumi érettségi bizonyítvány,
OKJ szakmai modulok nélkül
Ft Ft Ft
Szakképző iskolák végbizonyítványa,
OKJ szakmai modulokkal
Ft Ft Ft
Érettségi mellékletek: emelt szintű tárgy / nyelvvizsga Ft Ft Ft
Iskolalátogatási / hallgatói jogviszony igazolás Ft Ft Ft
Főiskolai, egyetemi éves bizonyítvány Ft Ft Ft
Főiskolai, egyetemi, doktori diploma Ft Ft Ft
Magyar gépkezelői jogosítvány Ft Ft Ft
Ingatlan tulajdoni lap (2 oldalig) Ft Ft Ft
Személyi igazolvány, lakcímkártya, adóigazolvány, magyar jogosítvány Ft Ft Ft
Bizonyítványok, jogosítványok törzslapjai, "Tudnivalók", stb. Ft
Rossz képminőség feljavítása (DTP) Ft

1Megrendelésenként legalább 1 átlagos oldal fordítási díját felszámítjuk. A fenti árak a fizetendő, bruttó árak. A záradékolás és a belföldi postázás költségét már tartalmazzák. A külföldi postázás költségei: AT: DE, CH: UK: US: Ft + Ft / oldal. Fizetés számla (kívánságra díjbekérő) ellenében banki utalással vagy készpénzben. Átadás e-mailben, postán vagy személyesen a budapesti irodában. Nálunk azt fizeti, ami az ajánlattételben szerepelt (nincs utólagos kalkuláció).

Mennyiségi kedvezmény

 

e-hiteles dokumentumokra

nyomtatott dokumentumokra,
kombi ajánlatra

2 tétel 2 % 5 %
3 tétel 4 % 7 %
4 tétel 6 % 9 %
5 tétel 8 % 11 %
6 tétel 10 % 13 %
7 tétel 12 % 15 %
8 tétel 14 % 17 %
9 tétel 16 % 19 %
10+ tétel 18 % 21 %

1A fenti árak a fizetendő, bruttó árak. Fizetés számla (kívánságra díjbekérő) ellenében banki utalással vagy készpénzben. Átadás e-mailben, postán ill. személyesen a budapesti irodában. A külföldi postázás költségei: AT: DE, CH: UK: US: Ft + Ft / oldal.

2A nevezett értékek alapjául egy teleírt oldalt ( leütés minden írásjelet beleértve) választottunk. Megrendelésenként legalább 1 átlagos oldal fordítási díját felszámítjuk.

Hogyan állapítjuk meg a fordítási díjat?

Gyakran fordíttat és úgy érzi, lehetne optimalizálni az árképzésen? Az alábbiakban segítünk eligazodni.

1. Nyelvpár és nyelvi irány

Minél kevésbé elterjedt egy nyelv, annál drágább a fordítása; Magyarországon ilyenek a közel-keleti, az afrikai vagy a távol-keleti nyelvek. Gyakorinak számít azonban az angol és a német (fordításukra nagy a kereslet, de a kínálat is) – ezek a legolcsóbb nyelvek.

Az idegen nyelvre fordítás drágább, mint a helyi nyelvre történő fordítás. Az egy-idegennyelves fordításoknál pedig drágábbak az idegen nyelvről idegen nyelvre történő fordítások. Ezek között számos olyan nyelvkombináció is van, amelyeket csak két fordítóval és valamilyen közvetítő nyelvvel (általában az angollal) lehet teljesíteni. Megfordítva, ha a két idegen nyelv egyazon nyelvcsaládba tartozik (két frankofón, két germán vagy két szláv nyelv), akkor meg lehet oldani egy kézből, a közöttük történő fordítás olcsóbb.

2. Terjedelem

A másik kardinális ártényező a mennyiség, amelyet legalább négyféle mértékegységben számolnak:

A legtöbb fordítóiroda leütésekben vagy szavakban számol. A szavakat pontosan csak a szaknyelv ismeretében lehet átváltani leütésekre; az átlagos (szóközzel növelt) szóhosszok mindenesetre a következők:

Szónak számít egyébként minden két szóköz közötti karakterlánc, így a számok is.

Figyelembe véve, hogy korszerű fordítómemóriákkal dolgozva a szavakat általában nem kell végiggépelni, a leütésszám veszít jelentőségéből, azaz egyre inkább a szószám lesz a számítások alapja.

Az oldal alapú elszámolás célszerűtlen, ha a forrásanyag digitálisan rendelkezésre áll vagy írógéppel / nyomtatóval lett papírra vetve. Az ilyen dokumentumok terjedelme ugyanis automatikusan megállapítható. Előfordulhat azonban, hogy egy anyag rossz fénymásolatokból / faxüzenetekből, kézírásból vagy ezek kombinációjából áll; ilyenkor egy rugalmas, oldal-alapú árképzés célszerűbb lehet.

A nagy terjedelem egyébként mérsékelheti az árat, hiszen mind az irodák, mind a fordítók örülnek, ha 1 projekt kihívásaival kell foglalkozni hetekig.

3. Ismétlődések

10.000 szó nem egyenlő 10.000 szóval. A fordítástámogató eszközök statisztikái megmutatják, hogy hány szó vagy szegmens szerepel a teljes dokumentumban csak 1 helyen, és hány szó ill. szegmens ugyanazon szavak / szegmensek változata. Az egyedi tartalommennyiség szakszövegenként eltér; a műszaki szövegekben pl. igen sok az ismétlődés.

A többé-kevésbé ismétlődő szegmensek vagy szavak árára csillapító szorzókat alkalmazunk:

Természetesen az ismétlődő szegmensekkel is van munka, de könnyebbséget - szakszövegek esetében: kevesebb kutatási igényt - jelent.

Az ismétlések figyelembe vétele a műszaki dokumentációk, útmutatók esetében különösen fontos, mert ezek nagy számban tartalmaznak teljesen vagy majdnem azonos szövegrészt (táblázatcellák tartalma, biztonsági figyelmeztetések, stb). Egy hosszabb ideje terebélyesedő nyomozati anyagban is gyakoriak pl. az eljárásban érintettek jogainak ismertetései, amelyek szóról-szóra ugyanazok.

4. Szakmaiság

Kevés kivétellel minden hozzánk beérkező szöveg többé-kevésbe szakszöveg. A szakszövegeket 4 nagy területre osztják: jogi, gazdasági, műszaki és orvosi szövegekre.

Más besorolások az első területet a társadalomtudományival helyettesítik, amely a jogin kívül tartalmazza még az államigazgatási, diplomáciai, szociológiai és politológiai témájú szövegeket is. A gazdasági szövegek közé tartoznak az üzem-, köz- és világgazdasági, marketing-stratégiai, üzleti, kereskedelmi és pénzügyi szövegek. A műszaki kategóriába sorolhatók a nagyobb léptékű ipari szövegek és az információtechnológiai szövegek is.

Minden szakfordító választ a 4 nagy szakág közül. Ideális esetben rendelkezik a szakágban abszolvált végzettséggel – de ez nem feltétlenül szükséges. Bármelyik szakág területéhez kapcsolódott is élete során – munkatapasztalat vagy akár egy hobbi révén –, rendelkezhet azzal az általános kompetenciával, ami a szakág legtöbb szövegének megértéséhez szükséges. (Minél mélyebben érti a fordítandó anyagot, annál később fárad el a munkában.) Fordítás közben ugyanis a fordító több-kevesebb gyakorisággal utánanéz a tárgyalt fogalmaknak, kutatómunkát végez, és ehhez több online- és offline-szótárt, lexikont, esetenként képkeresőt is igénybe vesz.

Ezzel együtt léteznek könnyebb és nehezebb szaknyelvek, gördülékenyebben vagy lassabban fordítható dokumentumtípusok, ill. szövegek. Az elsőfokú bíróságok viszonylag közérthető peres anyagainál kifinomultabb gondolkodást igényelnek a másod- és harmadfokú jogászok értekezései. A fogyasztóknak írt használati utasításoknál több előismeretet igényel az ipari szakembereknek szánt technológiai dokumentációk értelmezése.

Általánosságban olcsónak számítanak a kultúra, az idegenforgalom vagy a marketing szövegek, közepes árúnak a diplomáciai, a könnyebb jogi, egyes műszaki, a kereskedelmi vagy az üzleti szövegek, és drágának a másod-, harmadfokú keresetek és elbírálásaik, a közgazdasági, a pénzügyi, a nehezebb műszaki, ipari, és az orvosi szövegek.

5. Határidő

Minél gyorsabban van szükség a fordításra, annál drágább lesz. Hogy egy megbízás mennyire számít sürgősnek, abba a fordítóiroda leterheltsége is belejátszik; az árak a nyári és a karácsonyi szünetben alacsonyabbak, mint a szeptemberi konjunktúrában.

Ha a feladat már a megrendelő körmére égett, akkor csak nagyobb iroda tudja vállalni, amelyik sok fordítót foglalkoztat. Mivel a terminológiai konzisztencia érdekében kollaboratív platformon kell dolgozzanak, amihez szoftverre és projektkoordinátorra van szükség, az ár szükségszerűen magasabb lesz.

De mennyit is tud fordítani naponta egy fordító? - Tapasztalatától, fordítómemóriája méretétől függően napi 10 teleírt oldalnyi vagy 4.000 szónyi szakszöveget is le tud fordítani – de ilyen mennyiségeknél már fontos kérdés, hogy ezt a tempót hány napig képes tartani.

A biztos oldalon akkor állunk, ha rendelkezésre áll annyi idő, hogy a fordítók egyenként napi kb. 8 oldal mennyiséggel dolgozhassanak, és ezen felül marad +10% idő az átolvasásra és néhány további % a fordítók közötti kommunikációra.

6. Átalánydíjak

Az olyan formairatokra, mint pl. a bizonyítványok, erkölcsi bizonyítvány, anyakönyvi kivonatok és néhány hatósági igazolás, amelyek szövege az egyéni adatokon kívül mindig ugyanaz, leütésszámban mérve alacsonyabb, de a záradékolás és a postázás költségével növelt átalánydíjak vonatkoznak.

7. Kiegészítő szolgáltatások

 1. Anyanyelvi lektorálás
  • Szakszövegek fordításánál nem feltétel, hogy a fordító anyanyelvi legyen, elég, ha elvégzett egy nyelvszakot és valamilyen egyetemi szakfordítói képzést, vagy jogász, közgazdász, mérnök ill. orvos végzettsége van, és arra épített rá egy 1-2 éves szakfordítóit. Előnyt jelent a huzamosabb nyelvterületi tapasztalat és a napi médiaigény idegen nyelvű anyagokkal történő fedezése.
  • Anyanyelvi lektorra akkor van szükség, ha fontos, hogy a célnyelvi szöveg különösen természetes, sőt frappáns legyen, mint pl. a turisztikai, marketing vagy egyes üzleti szövegek esetében. A többi szakszövegnél inkább a tárgy minél behatóbb ismerete mérvadó.
  • Az anyanyelvi lektorálás ára a nyelv gyakoriságától, de az adott nyelvterület (ország) árszínvonalától is függ.
 2. Záradékolás
  • A záradékolás nyomtatással, a dokumentum különböző jelzésekkel (pecsét, szalag) való ellátásával, postázással jár, ezért a legtöbb iroda egy átalányárat és egy oldalankénti összeget szokott felszámítani. Ez nálunk Ft / dokumentum + Ft / oldal, ami tartalmazza a belföldi postázás költségét is.
 3. Postázás
  • Külföldi címre történő postázás esetében átalányt számítunk fel (AT: DE, CH: UK: US: Ft + Ft / oldal). Belföldi cím esetén az elsőbbség ára már az ajánlott küldeményben is benne van, így a fordítóiroda Fordítóiroda minden esetben legalább ajánlott küldeménnyel dolgozik.
 4. Hangzóanyag transzkripciója
  • A transzkripció az interjúkban, videofelvételekben, rádióadásokban elhangzott beszédek legépelése, időkóddal vagy anélkül. A legépelendő szöveget gyakran le is kell fordítani. Az árat itt azért nehéz hanganyag idejéhez kötni, mert a felvételek beszédsűrűsége nagyon eltérő, ezért a fordítóirodák néha a kimeneti anyag terjedelme alapján számítják ki a transzkripció árát.
 5. Videofeliratozás
  • A videofeliratok olyan szövegfile-okba vannak elmentve, amelyeket a videolejátszók – felhasználói igény esetén – meg tudnak jeleníteni. Szövegeken kívül az ilyen feliratfile-ok (SRT-k) időkódokat is tartalmaznak, azaz információt arról, hogy mikor kell megjeleníteni a feliratokat. Az időkódolt felirat-file előállításához a feliratozók speciális szoftvert használnak.

8. Egyéb ártényezők

 1. Kézírásos szöveg fordítása
  • Mivel minden kézírás egyedi és változó, kézzel írott szövegeket karakterfelismerő szoftverekkel SEM lehet gép által is értelmezhetővé kell tenni. Az ilyen megrendelésnek tehát van egy transzkripciós része is. Ennek előnye, hogy ügyfelünk a szöveg forrásnyelvi változatát is hasznosíthatja digitális formában.
 2. Vállalati ügyfél ad-e terminológiát
  • Az iparban heti szinten keletkeznek új szavak tucatjai. Ahol tudnak figyelmet szánni rá, folyamatosan épül egy vállalati szószedet, ami minden fordításkor időt és igyekezetet takarít meg. Ha a vállalati ügyfél terminológiai adatbázist tud rendelkezésre bocsátani, az iroda jobb határidőket ill. árakat tud biztosítani.
angol zászló német zászló