Írás: Vásárlási cédula, ill. egyszerű közlések leírása ("Was tragen Biewalalander nicht?")

7. TÉMAKÖR: Lakás, német magántanár 19. ker környezet (1. Lektion in Pass auf! 2)

Szókincs: Bútorok, költözés (Bett, Bad, Küchenschrank, Liege, Stuhl, Teppich, packen, umziehen, mitnehmen)

Nyelvtani fogalomkörök: Az elváló igekötős igék, "müssen"

szem. német tanár 9. ker névmások tárgyesete 1. sz. 3, sz.1 "ihn, sie, es'": irányok: hová kérdésre auf, in + tárgyeset Beszédszándékok: A dolgok leírása, kérés, tetszés-nem tetszés kifejezése Készségfejlesztés: Hallásértés: egyszerű szövegből fontos információ kiszűrése

Olvasás: A szöveg olvasása ("Wir ziehen um", "Wohin kommt der Hemd?") után fontos információk megtalálása

írás: Szoba-, lakásleírás, listakészítés igékből a vers alapján.

8. TÉMAKÖR:  Az iskola világa (2. Lektion in Pass auf! orosz magántanár 19. ker)

Szókincs: Az iskola, osztályterem bemutatása, tantárgyak, órarend (Klassenzimmer, Bank, Tafel, denken, zeigen, sprechen, streng, leise, laut)

Nyelvtani fogalomkörök: A segédigék Präteritumja: "war, hatte", konnte, wollte, musste. A személyes névmás tárgyesete.

Beszédszándékok: Érdeklődés, kívánságok kifejezése,nemértés kifejezése Készségfejlesztés: A hallott szöveg alapján véleményformálás a történtekről ("Die Fahrradpumpe")

Olvasás: Kérdések alapján a lényeg megtalálása. Aktualizálás: Und wie ist das in deiner Schule?' ("Die neue Schule", "Die Sitzordnung", "Neu in der Klasse")

pic

1. TÉMAKÖR: Barátság, ajándékozás (3. Lektion in Pass auf! 2)

Szókincs: Születésnap, hobbik (klettern, sammeln, intenzív orosz tanfolyam ferencváros schenken, Geschenk, Rollschuh, Hamster)

Nyelvtani fogalomkörök: A főnevek és a személyes névmások részesesete. "mögen"

Beszédszándékok: Személyek leírása, bemutatása, elbeszélés. A kérdezés gyakorlása:

Interjú: Wer... Was... Wen... Wem... Wie... Wann... Wie viel...?

Készségfejlesztés: Hallásértés: Interjú online némettanár alapján személyleírás készítése

Olvasás: Fontos információk megtalálása a szövegben ("Das Geburtstagsgeschenk")

írás: Levélírás, rövid írásos bemutatkozás, személyi adatlapok kitöltése

NÉMET

Első idegen nyelv GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

9-12. évfolyam

Célok és feladatok a kerettanterv alapján a 12. évfolyam végéig

A 9, évfolyamos diákok öt éve tanulják a célnyelvet. Ez idő alatt megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat- és szövegtípusaival, megértik a tanár célnyelvi óravezetését, képesek az órai munkában egyénileg, párban vagy csoportosan aktívan részt venni. De továbbra is fontos motivációjuk fenntartása, fejlesztése. Cél, hogy a 10. évfolyam végére a diákok eljussanak az A2-B1 közötti szintre, melyen a számukra ismert témakörökben, egyszerű helyzetekben tudnak már kommunikálni. Megértik a hosszabb terjedelmű, autentikus hallott vagy olvasott szöveg lényeget, abból ki tudják szűrni a lényeges információt. Képesek német szakfordító több mondatból álló szöveget szóban és írásban létrehozni,

A 12. évfolyam végére a diákoknak a B1-B2 közötti szintű nyelvtudást kell szerezniük. Az előző szintnél fejlettebb szókinccsel, szélesebb skálán mozgó, de ismert témákról kell szóban és írásban információt cserélniük, hosszabb szöveget megérteniük és létrehozniuk.

Ezeken az évfolyamokon a diákok nyelvi szintje már megengedi, hogy online némettanár a többi tantárgynál nemérintett, új anyagot is feldolgozzanak. Továbbra is fontos az önálló olvasás és a tanórán kívüli nyelvi hatások beépítése. Ezeken az évfolyamokon kell egyensúlyt teremteni a folyamatos beszéd és a nyelvhelyesség között. Cél, hogy a 12. évfolyam végére a diákok elsajátítsák az önálló nyelvtanuláshoz szükséges nyelvtanulási stratégiákat. (ld. az Európa Tanács idevonatkozó idegen nyelvi szintleírásait)

Fejlesztési követelmények a kerettanterv alapján a 12. évfolyam végére

A tanuló tudjon ismert témakörben, szóban és írásban információi cserélni, szöveget megérteni és létrehozni. Nyelvtudását szinten tartja, és érdeklődési területéhez igazodva fejleszti. Nyelvtudása segítségével képes informálódni más országokról, kapcsolatot tud kialakítani és ápolni más anyanyelvűekkel.

KMK, die

Die Kultusministerkonferenz (KMK) ist ein ungarisch lehrer preis eur ft Zusammenschluss der Landesminister, die für Bildung und Erziehung, Hochschulen und Forschung sowie kulturelle Angelegenheiten zuständig sind. Der Kultusministerkonferenz kommt eine große Bedeutung bei der Abstimmung der Länder zu, wenn es um Angelegenheiten von überregionaler Bedeutung geht. Zu ihren Kernaufgaben gehören die Vereinbarung über die Vergleichbarkeit von Zeugnissen und Abschlüssen in den Ländern und die Sicherung von Qualitätsstandards ungarischkurs 10. bezirk in Schule, Berufsbildung und Hochschule. Die KMK vertritt die gerneinsamen Interessen der Länder gegenüber dem Bund und der Europäischen Union.

Konrektor, der

Stellvertreter des Rektors.

Kulturhoheit der Länder, die

Jedes Bundesland macht seine eigenen Gesetze für die ungarisch unterricht budapest Schulen. Deshalb gibt es große Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern, was Inhalt und Organisation des Unterrichts betrifft.

Legasthenie, die

Eine Lese- und/oder Schreibschwäche oder in manchen Fällen -störung bei Kindern, die normal oder sogar überdurchschnittlich intelligent sind.

Lehramtsanwarter, der

Jemand, der im Anschluss an sein Studium eine Ausbildung (Referendariat) macht um online ungarisch unterricht Lehrer zu werden.

Lehramtsprüfungen, die

Um Lehrer zu werden, muss man in Deutschland zwei staatliche Prüfungen machen. Die erste Prüfung schließt das Studium an der Universität ab, die zweite machen die Lehramtsanwarter nach ihrem Referendariat.

Lehrplan, der

Eine Bestimmung, die das Kultusministerium eines Bundeslandes erlasst. In dieser Bestimmung werden Ziele, orosz tanítás online Themen, Inhalte und Vorschlage für den Unterricht festgehalten.

Medien, die

Kommunikationsmittel, die zur Unterstützung und Optimierung im Unterricht eingesetzt werden, z.B. Video, Film, Dias, Tonaufnahmen, Computer, Tageslichtprojektor.

Montessori-Pädagogik, die

übersetzung fordítás | német fordítás

BACK